“อบรมภารกิจลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย”

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการอบรมภารกิจลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้กับลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 20 นายรัฐเขตร แรงทน ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากกต. และ นายวุฒิพันธ์ อิ่นคำ ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากกต. เป็นวิทยากรถ่ายถอดความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย