“เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิกคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิกคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย ในการประกวด DANCERCIDE ประจำปี 2566 นายสยาม จันต๊ะวงค์ และ นางสาวธัญนันท์ รัศมี ครูผู้ควบคุม ณ หอประชุมอาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย