“เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก”

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 และในการเดินรณรงค์ครั้งนี้ส่วนราชการและท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลป่าแดด โรงพยาบาลป่าแดด สาธารณสุขอำเภอป่าแดด