“เปิดกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่”

เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมจัดพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม