“แสดงความยินดีกับคุณครูเนื่องในโอกาส มีวิทยะฐานะ และต้อนรับคุณครูคนใหม่”

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา รับแสง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสได้มีวิทยฐานะชำนาญ การ และ แนะนำคุณครูท่านใหม่ นางสาวอริสา ไชยลังการ ตำแหน่ง อัตราจ้าง กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม โดยมีดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม