“โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมขอแสดงความยินดี”

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมแสดงความยินดี แสดงความยินดี 2 รายการว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมมอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางพรทิพย์ ยศโยธิน ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยในการส่งผลงานคลิปร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปสั้น หัวข้อ “โรงเรียนคุณภาพพิเศษแห่ง สพม.เชียงราย (SPMCR SPECIAL)” ประเภท ความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำ ปีการศึกษา 2566