“ให้กำลังใจนักกรีฑาป่าแดดวิทฯ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจทัพนักกรีฑาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมที่ได้เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 “แม่สายเกมส์ 2023” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย