ฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์​ คำ​ชุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 theerawat@padad.ac.th

นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) prapaporn@padad.ac.th

นางศศิภา วงค์ใหญ่

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานวิชาการ sasipha@padad.ac.th

นางพรทิพย์ ยศโยธิน

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานอำนวยการ porntip@padad.ac.th

นายไพทูรย์ จักร์แก้ว

ครู ชำนาญการ (ค.ศ.3) หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานทั่วไป paitoon@padad.ac.th

นายสมควร จารุธนภัทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานกิจการนักเรียน somkhoun@padad.ac.th