ช่องทางร้องเรียนเว็บไซต์โรงเรียน

ขั้นตอนการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
     1. ให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวและอีเมลล์ของท่านให้ครบถ้วน
     2. ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
     3. หากท่านประสงค์จะส่งเอกสารเพิ่มเติม สามารถจัดส่งได้หลังจากการได้รับการตอบกลับแล้ว
     4. หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-761502 , 081-7831851