เจ้าหน้าที่ นักการ แม่บ้าน

นางสาวภัชนก ประทุมมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปรียาภรณ์ ท้าวชันมูล

แม่บ้าน

นางมัลลิกา ตาจิน๊ะ

แม่บ้าน

นายวิสัย ท้าวชัยมูล

พนักงานขับรถ

นายสมพงษ์ ยามี

นักการ

นายภูวนาถ ทิพย์ขัน

นักการ

นายสมพาน ชมภูอินทร์

นักการ

นายสุริยะ กรุณา

ยามรักษาความปลอดภัย

coming soon

ยามรักษาความปลอดภัย​