ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์​ คำ​ชุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

นับถอยหลังสู่
ป่าแดดเกมส์ (กีฬาโซน)
9 ธ.ค. 66
Days
Hours

VTR-แนะนำโรงเรียน

ข่าวรอบรั่ว ชมพู-ดำ

“ให้กำลังใจนักกรีฑาป่าแดดวิทฯ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจทัพนักกรีฑาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมที่ได้เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 “แม่สายเกมส์

อ่านเพิ่มเติม »

“การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Smart Office”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00น. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Smart Office เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ให้กับฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยโรงเรียนป่าแดดเป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม นางสาวภัชนก ประทุมมา เจ้าหน

อ่านเพิ่มเติม »

“ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาโซน ครั้งที่2”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเวียงกาหลง “เวียงกาหลงเกมส์” ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประ

อ่านเพิ่มเติม »

“นร.ป่าแดดวิทฯ ร่วมบริจาคโลหิต”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จัดโดยกิ่งกาชาดอำเภอป่าแดด ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเดินทางให้กำลังในนักเรียนที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรา

อ่านเพิ่มเติม »
ประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
โลโก้กีฬาโซน-th-2566-2