ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์​ คำ​ชุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

นับถอยหลัง
วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 67
Days
Hours

VTR-แนะนำโรงเรียน

ข่าวรอบรั่ว ชมพู-ดำ

“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น.โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประธานในพิธี เจิมหนังสือเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล ต่อการเรียนการสอน และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ซึ่งในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ตัว

อ่านเพิ่มเติม »

“นร.ป่าแดดวิทฯ พร้อมใจทำพานไหว้ครู”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 ในช่วงเช้า นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมแต่ละห้องต่างพร้อมใจนำดอกไม้ ธูปเทียน อุปกรณ์ในการทำพานไหว้ครูที่ได้นำมาจากที่บ้าน ช่วยกันทำพานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ในพิธีไหว้ครูซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงบ่าย โดยกำหนดพื้นที่แบ่งเป็น 2 โซน โซนที่ 1 ใต้ถุนอาค

อ่านเพิ่มเติม »

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมได้รับรางวัล

สถานศึกษาที่มีพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าร้อยละ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2565-2566 (พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 4.35)

อ่านเพิ่มเติม »

“จัดบูทแสดงผลงานโรงเรียน ณ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.จเชียงราย”

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดบูทแสดงผลงานโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรา

อ่านเพิ่มเติม »
ประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
โลโก้กีฬาโซน-th-2566-2

สร้างขึ้นด้วย Padlet