Q&A(ถาม-ตอบ) รร.ป่าแดดวิทยาคม

ขั้นตอนการตั้งคำถาม/แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
     1. กรอกข้อมูลส่วนตัวและอีเมลล์ให้ครบถ้วน
     2. กำหนดเรื่องคำถาม
     3. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง