สาระสังคมศึกษาฯ

นายพี​ระพัฒน์​ ขัน​สุ​ธรรม​

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครู (ค.ศ.1)

นายสมควร จารุธนภัทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางเกษร นันตา​

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นางสาวอริสา ไชยลังการ

ครู อัตราจ้าง