สาระสังคมศึกษาฯ

นางเกษร นันตา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายสมควร จารุธนภัทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายพี​ระพัฒน์​ ขัน​สุ​ธรรม​

ครู (ค.ศ.1)

นางสาวอริสา ไชยลังการ

ครู อัตราจ้าง