“การประชุมการขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม