ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม | 78 หมู่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
โทรศัพท์ : 053-761502,081-7831851 โทรสาร : 053-761502 | อีเมลล์ padadwit@padad.ac.th
ละติจูด / ลองติจูด ปวค. (ละติจูด 19.507346724091033) (ลองติจููด 99.9977058232788)

Padadwittayakom School
78 m.11 T.Padad A.Padad Chiangrai 57190 | Tel : 053-761502,081-7831851 Fax : 053-761502
e-Mail : padadwit@padad.ac.th