“การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย ด.ต.อดุลย์ ยามี ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นายณิชภูมิ คำเมืองเหนือ ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน นำทีมฝ่ายบริหารพบปะผู้ปกครองนักเรียน และมอบเกียรติบัตรเรียนดีพร้อมทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 7 ทุน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท และทุนการศึกษา คุณไพชยนต์ จำนวน 66 ทุน รวมเป็นเงิน 243,300กว่าบาท หลักจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนเดินทางไปยังห้องประจำชั้นเพื่อพบครูที่ปรึกษาแต่ละห้องตามห้องต่างๆของทางโรงเรียน ณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม