“กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันไหว้ครู”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 ในช่วงบ่ายนักเรียนโรงเรียนป่าแดดพร้อมใจกัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันไหว้ครู ตามจุดต่างๆภายในโรงเรียน ได้แก่
 – นักเรียน ระดับชั้นม.1 บริเวณ โดมและโรงอาหารเก่า
 – นักเรียน ระดับชั้นม.2 บริเวณ อาคาร40ปีทานตะวัน อาคารฝึกงาน
 – นักเรียน ระดับชั้นม.3 บริเวณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองอำนวยการ
 – นักเรียน ระดับชั้นม.4 บริเวณ อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องวัฒนธรรม สนามบาส สนามตะกร้อ
 – นักเรียน ระดับชั้นม.5 บริเวณ ดอยหลวงพ่อหนุ่ม
 – นักเรียน ระดับชั้นม.6 บริเวณ หอประชุมจอมคีรี โรงอาหารใหม่