“ครูหนึ่งฤทัย ป่าแดดวิทยาคมรับมอบเข็มวิทยากรแกนนำ CCT”

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายได้มอบ เข็มกลัด การได้เป็น “วิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer:CCT)” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้กับ นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนรับและมอบให้ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม