“ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนห้องเรียน SMT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นางแตงอ่อน เทพโส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดค่ายในครั้งนี้ ณ วัดถ้ำผาจรุย ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย