“ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของนักเรียนก่อนเข้าสู่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม”

เช้าวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูเวรวันจันทร์ กล่าวทักทายนักเรียนพร้อมดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนก่อนเข้าสู่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมในวันเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน