“ต้อนรับผอ.ธีระวัฒน์สู่รั้ว ชมพู-ดำ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมท่านใหม่ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม สู่รั้วชมพู – ดำ ด้วยความยินดียิ่ง โดยมีแขก ผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม