“ต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบ้านวาวี”

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบ้านวาวี ที่ก็ได้เดินทางส่ง นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านวาวี มาปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม