“นร.ป่าแดดวิทฯคว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมเยาวชนในระบบประชาธิปไตยฯ”

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมเยาวชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญแสดงความรักและความภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ นางสาวอัจฉรา พันธุวัฒน์ ครูผู้ควบคุม และ นางสาวภีรดา สายปัญญา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตัวแทนทีมเข้าร่วมงาน รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งสมาชิกทีม ประกอบด้วย
   1.นางสาวภีรดา สายปัญญา ชั้นม.6/1
   2.นางสาวศุทธินี โมธรรม ชั้นม.6/1
   3.นางสาวจีรนันท์ เตโจ ชั้นม.6/1
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จากการประกวดในครั้งนี้ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย ในการแข่งขันระดับภาคต่อไป