“นร.ป่าแดดวิทฯรับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น พร้อม MOU การพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย”

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 นายภูวนาถ ธรรมบริวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงราย ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้ นายสมควร จารุธนภัทร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นายสยาม จันต๊ะวงค์ หัวหน้างานสภานักเรียน เป็นตัวแทน พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามยันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย