“นร.ป่าแดดวิทฯ ทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ระดับชั้น ม.4/1 และม.5/1 ทัศนศึกษา งานวันวิทยาศาสตร์ นางดลฤดี บุญญะรัตน์ และ นางธัญญารัตน์ ปิงวัง ครูผู้รับผิดชอบ ดูแล และประสานงานในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย