“นร.ป่าแดดวิทฯ รับทุนการศึกษา ทุนพระธาตุจอมคีรี”

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้ารับทุนการศึกษา ทุนพระธาตุจอมคีรี จำนวน 4 ทุน ณ วัดท่าน้ำ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย