“นร.ป่าแดดวิทฯ ร่วมบริจาคโลหิต”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จัดโดยกิ่งกาชาดอำเภอป่าแดด ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเดินทางให้กำลังในนักเรียนที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย