“นร.ป.วค.เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จังหวัดเชียงราย”

นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนภายในอำเภอพานที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้