“นร.ม.4 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 104 คน เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน นายธนะพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ประธานกล่าวเปิดการอบรม นายสมบูรณ์ วงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าแดด กล่าวรายงานณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม