“นร.ม.5 เข้ารับการอบรมเด็กเยาวชนรู้กฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯ รุ่นที่ 3”

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเยาวชนรู้กฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและภัยคุกคามทางเพศในโรงเรียนจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ดำเนินงานโดยองค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ(OCN Thailand) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม