“นร.หญิงชั้น ม.2 และ ม.3 เข้ารับการฉีดวัคซีน HPV

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน HPV นางเกษร นันตา หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน ควบคุมดูแล และ ประสานงานเกี่ยวกับการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก ณ โรงพยาบาลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย