“นร.เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยคุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าแดด นางเกษร นันตา หัวหน้างานอนามัย โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นผู้ประสานและดูแลความเรียบร้อย ณ ใต้ถุนอาคาร 40 ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม