“นร.เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็ก”

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 3 เยาวชนเชียงรายคนมีดี เยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม