“นักกีฬา e-sport ป่าแดดวิทฯ เข้าร่วมการแข่งขัน AIS 5G eSports S Series : Chiang Rai”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 นักกีฬา e-sport โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเงินล้าน ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันกีฬา E-Sport รายการ AIS 5G eSports S Series : Chiang Rai (เกมส์ ROV) โดยมีทีมเข้าร่วมในการแข่งขันรวม 124 ทีม จากการแข่ขันทีมนักกีฬา e-sport โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ผ่านเข้ารอบ 32 ทีม นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครูผู้ควบคุมทีม ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย