“นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 3 ชาย”

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อน ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 3 (ชาย) ในระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม พ.ศ. 2567 จำนวน 8 นาย ณ หนองช้างคต อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย