ประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

📌เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (ประเภทจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา