“ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2566”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00น. ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อสรุปภาพรวมของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาพร้อมทั้งร่วม แสดงความยินดีกับ นางศศิธร วงค์ประดิษฐ ครูบรรณารักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในโอกาส เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม