“ประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมจอมรุ่ง อาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม