“ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาโซน ครั้งที่1”

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเวียงกาหลง “เวียงกาหลงเกมส์” ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยตัวแทนโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงกาหลงจำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งปีนี้โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม