“ประพรมน้ำมนต์ทางเดินเชื่อมอาคารเรียน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ทางเดินเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม วัตถุประสงค์ในการสร้างทางเชื่อมอาคารเพื่อให้นักเรียนเดินเรียนระหว่างตึกจะได้ไม่ร้อนและไม่เปียกเมื่อฝนตก