“ป่าแดดวิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมจากผอ.เขต”

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยการนำของ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร หัวกลุ่มสาระ หัวหน้างาน รับการตรวจเยี่ยมจาก นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมคณะ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านอาคารสถานที่ ครู บุคลากร งบประมาณ รวมถึงมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะ มาตรการความปลอดภัยของนักเรียน ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม