“ป่าแดดวิทฯ..จัดการประชุม 3 บอร์ด”

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ครู และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้มาประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม