“ผอ.รร.กล่าวต้อนรับนักเรียนสู่รั้วชมพู-ดำ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก 1/2567”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒ์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กล่าวต้อนรับนักเรียนสู่รั้วชมพู-ดำ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จากนั้นมีการแนะนำคุณครูท่านใหม่ พร้อมการมอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณัฏฐศรัณย์ พุทธิวุฒิ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระศิลปะ และ นางสาวรัฐมล สมพะวงศ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) แนะนำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 2 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังเกตุการสอน จำนวน 6 คน ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม