“ผอ.รร.แนะนำตัวเองพร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียนสู่รั้วชมพู-ดำ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก”

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียน โดยมีครูเวรประจำวัน กล่าวสวัสดีต้อนรับนักเรียนบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ได้ยืนต้อนรับนักเรียนร่วมกับครูเวรประจำวัน หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธง กล่าวแนะนำตัวเองเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่พร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียนสู่รั้วชมพู-ดำ เนื่องในวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อด้วยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ได้แก่ แสดงความยินดีกับ นางศศิธร วงค์ประดิษฐ ครูบรรณารักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในโอกาส เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ แสดงความยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คือ นางสาวธนัชชา รับงาน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง