พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา อาคารปฏิบัติการดนตรี

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา อาคารปฏิบัติการดนตรี เนื่องในโอกาส การทำบุญ โรงอาหาร หลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร อาคารปฏิบัติการดนตรี