“พิธีรดน้ำดำหัวและผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม”

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2566 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดพิธีรดน้ำดำหัวและผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม