“มอบทุนการศึกษา “ดร.บรรจง คุณศศิธร เขื่อนแก้ว” “

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนเจ้าของทุนการศึกษา รศ.ดร.บรรจง คุณศศิธร เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรุ่นที่ 4 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ที่เรียนดี แต่ฐานะยากจน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 ทุน ซึ่งทางงานแนะแนวได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนดังกล่าว นางเมธี ทะลิ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียน ดูแลความเรียนและประสานในการมอบทุนในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม