“มอบสิ่งของสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร”

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นำเครื่องดื่ม และส้มจำนวน 2 ถุง มอบให้ กอ.ฝึกภาคสนาม เพื่อสนับสนุน และใช้ในการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ณ หนองช้างคต อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย