“มอบเกียรติบัตรและของรางวัล เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 ดร.วันรัก ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม